RECOVA®

Recognition and Correction of Volume Alterations

Dialys är en livsuppehållande behandling för personer med svår njursvikt. En person som får dialys kan ha stora variationer i sin vätskebalans, och det kan ha påverkan på överlevnadsprognosen. Att optimera vätskebalansen är därför ett viktigt mål med dialysbehandlingen.

Recova är ett beslutsstöd för dialysvård som utvecklats av forskare vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Målet är att det ska underlätta en korrekt bedömning av patientens vätskestatus så att varken för mycket eller för lite vätska avlägsnas under dialysbehandlingen.

Se den här filmen för att lära dig mer om Recova.

Recova® kombinerar systematisk klinisk bedömning av vätskestatus med bioimpedansmätning vid bestämning av målvikt, och består av tre delar: Symtomskattning, Gränsvärden för åtgärd och en Beslutsstödsalgoritm.

Symtomskattning - miniatyrbild
Symtomskattning

Recova® bygger på empirisk erfarenhet och vetenskaplig evidens. Verktyget är baserat på fysiologiska parametrar som redan används i klinisk bedömning av vätskestatus. De inkluderade parametrarnas relevans och omfattning har validerats av patientrepresentanter, läkare, sjukhusfysiker, sjukgymnaster och dietister. Reliabiliteten har testats med hjälp av Inter rater agreement-analys mellan sjuksköterskor som använt Recova® vid bedömning av typiska patientfall.

Gränsvärden för åtgärd - miniatyrbild
Gränsvärden för åtgärd

Utöver ett systematiskt tillvägagångssätt för bedömning av vätskestatus definierar Recova® också när och hur kliniska symtom bör åtgärdas. Syftet med Recova® är både att underlätta igenkänningen av symtom på vätskeförändringar, och att förhindra fördröjning av åtgärd genom att bidra till förbättrad tvärprofessionell kommunikation.

Beslutsstöd - miniatyrbild
Beslutsstöd

Klinisk bedömning är subjektiv och oprecis, detta har lett till ökad användning av apparater baserade på bioimpedansspektroskopiteknologi (BIS). Det är emellertid viktigt att inse att BIS inte tillhandahåller ett enkelt mål som är tillämpbart på alla patienter, utan att tekniken bidrar med kompletterande information till en komplex beslutsprocess. Recova® syftar till att kombinera BIS med den kliniska bedömningen när målvikt bestäms.

Klicka på bilderna för en större version.

Ladda ner bilderna för utskrift

 

Recova® är ett verktyg under utveckling. Om du har synpunkter på dess innehåll eller utformning eller önskar mer information är du välkommen att kontakta Jenny Stenberg på info@recovatool.com.

Jenny Stenberg är legitimerad sjuksköterska med en doktorsexamen inom medicinsk vetenskap och närmare 20 års erfarenhet från njurmedicin, huvudsakligen som hemodialyssjuksköterska. Utvecklingen av Recova är en del av hennes avhandlingsarbete.

 

© 2019-2024 Jenny Stenberg